Thời sự
Cập nhật lúc 08:23 03/07/2020 (GMT+7)
Hướng tới phát triển Bảo hiểm y tế bền vững

Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là một trong các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng tới bảo hiểm y tế bền vững. Ảnh Hải Nguyễn.

Hướng tới bảo hiểm y tế bền vững. Ảnh Hải Nguyễn.

Mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách Bảo hiểm y tế cần có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm phát triển bền vững.

Ông Phạm Lương Sơn- Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển bền vững chính sách Bảo hiểm y tế cũng đang gặp nhiều vấn đề thách thức trong thời gian tới như: già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi,... và đặc biệt là chi Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế không ngừng gia tăng.

Ảnh Hải Nguyễn.
Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng. Ảnh Hải Nguyễn.

Từ năm 2017 quỹ Bảo hiểm y tế bắt đầu trong tình trạng chi vượt quá thu trong năm. Do đó, để thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra là đến năm 2025 tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% dân số và để phát triển Bảo hiểm y tế bền vững, cần phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Theo ông Sơn, giải pháp thứ nhất là phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bền vững.

Ảnh Hải Nguyễn.
Ảnh Hải Nguyễn.

Số người dân chưa tham gia Bảo hiểm y tế hiện nay tuy còn ít, nhưng lại là thách thức không nhỏ, bởi đó là những người không có thu nhập ổn định, thuộc thị trường lao động tự do, thường khi có bệnh mới tham gia Bảo hiểm y tế, đi ngược lại nguyên tắc chia sẻ rủi ro của chính sách Bảo hiểm y tế.

Hướng giải quyết đặt ra là ngành Bảo hiểm xã hội cần phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương để đề xuất những giải pháp hỗ trợ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, giúp những đối tượng này có những thuận lợi ban đầu khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Đồng thời có những giải pháp đảm bảo tính ổn định, bền vững cho các nhóm đối tượng đã tham gia Bảo hiểm y tế bằng cách nâng cao nhận thức của người dân ý thức chia sẻ cộng đồng và cơ hội có nguồn tài chính vững chắc phòng khi không may mắc bệnh; tăng cường cải cách thủ tục hành chính tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép người tham gia Bảo hiểm y tế thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả, an toàn nhưng cũng cần bảo vệ quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế. Cần sớm thực hiện và hoàn thiện các quy trình thực hiện của các giải pháp như phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; hoàn thiện các chính sách về Bảo hiểm y tế, xây dựng gói quyền lợi Bảo hiểm y tế phù hợp, rà soát ưu tiên đưa vào danh mục quỹ Bảo hiểm y tế chi trả đối với các dịch vụ y tế có tính chi phí hiệu quả cao; bảo đảm công khai và minh bạch trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Ảnh Hải Nguyễn
Ảnh Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, thay đổi phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo hướng thanh toán định suất đối với khám chữa bệnh ngoại trú và theo nhóm chẩn đoán DRG đối với khám chữa bệnh nội trú.

Ngoài ra, cần kiểm soát chi phí thông qua việc giao dự toán chi cho các cơ sở khám chữa bệnh. Đấu thầu tập trung cấp quốc gia đối với thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.

Ảnh Hải Nguyễn.
Ảnh Hải Nguyễn.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh phố và các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hình thức lạm dụng Bảo hiểm y tế cũng như các trường hợp người bệnh Bảo hiểm y tế không được đảm bảo quyền lợi tối đa.

Với việc triển khai những giải pháp đồng bộ, hiệu quả như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân và đảm bảo phát triển Bảo hiểm y tế bền vững.

https://laodong.vn/xa-hoi/huong-toi-phat-trien-bao-hiem-y-te-ben-vung-816776.ldo

ANH THƯ (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: