Thời sự
Cập nhật lúc 08:13 03/07/2020 (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng lần thứ XIX

Ngày 2.7, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Nguyên Hải

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Nguyên Hải

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một trong những yêu cầu nhiệm vụ đề ra đó là tiếp tục lãnh đạo, xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục chính trị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh Nguyên Hải
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh Nguyên Hải

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trải qua hơn 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, giữ vững nguyên tắc xây dựng Quân đội về chính trị, đưa công tác Đảng, công tác chính trị vào nền nếp, thực sự là linh hồn, mạch sống của Quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Tổng cục Chính trị xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chủ chốt, tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt; xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự vững mạnh tiêu biểu về mọi mặt, trước hết là tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống, là tấm gương cho toàn quân noi theo; xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

"Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong Đảng bộ Quân đội. Cán bộ, đảng viên cơ quan Tổng cục Chính trị nói, viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, không để tiêu cực tác động trong tư tưởng và trong thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ" - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

https://laodong.vn/thoi-su/dai-hoi-dang-bo-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-bo-quoc-phong-lan-thu-xix-816879.ldo

VƯƠNG TRẦN (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: