Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 05:01 11/08/2022 (GMT+7)
Công chức có quy định gì về đạo đức, văn hóa giao tiếp?

Luật Cán bộ, công chức 2008 đã có các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp công sở đối với cán bộ, công chức.

Đạo đức của cán bộ, công chức

Theo Điều 15 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

Văn hóa giao tiếp ở công sở

Văn hóa giao tiếp ở công sở của cán bộ, công chức được quy định tại Điều 16 Luật Cán bộ, công chức 2008 như sau:

Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

Văn hóa giao tiếp với nhân dân

Điều 15 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức như sau:

Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

https://laodong.vn/ban-doc/cong-chuc-co-quy-dinh-gi-ve-dao-duc-van-hoa-giao-tiep-1079330.ldo

LƯƠNG HẠNH (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: