Ngân hàng Viettin bank
Cập nhật lúc 10:10 24/10/2018 (GMT+7)
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục triển khai việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh theo phương thức mới

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thu kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua tài khoản trung gian của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công đoàn chuyên trách và các chủ tịch công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch công đoàn, kế toán  các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh (tháng 11/2017)

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, kết quả đã có 138 công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh kê khai thông tin của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên phần mềm chung. Tính đến thời điểm hiện nay có 20 doanh nghiệp đã thực hiện việc trích chuyển 2% kinh phí Công đoàn qua tài khoản trung gian của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo phương thức mới này.

Quá trình triển khai thực hiện, phần mềm thu kinh phí công đoàn đã vận hành tốt, thực hiện cấp trả tự động trong vòng 24 giờ cho các cấp công đoàn, cũng như xuất dữ liệu báo cáo đúng như yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, phần mềm thu kinh phí công đoàn này còn giúp cho việc theo dõi, đôn đốc việc thu nộp kinh phí đối với doanh nghiệp, hạn chế thất thu và phân chia tự động kinh phí cho 4 cấp thông qua hệ thông ngân hàng và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công đoàn. 


 

                                        

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: