Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:14 29/11/2022 (GMT+7)
Văn học nghệ thuật góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Chiều 28.11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đã làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (VHNTVN). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn khảo sát.

Văn học nghệ thuật góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân

Ông Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNTVN và lãnh đạo các Hội VHNTVN; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… tham dự buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Liên hiệp các Hội VHNTVN cho biết, sau hơn 20 năm Nghị quyết 23-NQ/TW đi vào cuộc sống, Liên hiệp các Hội VHNTVN đã có một đội ngũ văn nghệ sĩ trên 42.000 người, bao gồm nhiều thế hệ. 

Đại diện Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam báo cáo với Đoàn khảo sát. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam báo cáo với Đoàn khảo sát. Ảnh: Hải Nguyễn 

Thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội VHNTVN có sự phát triển, trưởng thành, góp phần to lớn vào việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt sáng tạo các giá trị văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ - chiến sĩ tin cậy của Đảng và nhân dân. 

Với các kết quả đã đạt được, văn học nghệ thuật đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người, đấu tranh với mọi biểu hiện sai trái, tạo ra bầu không khí lành mạnh trong xã hội. Đội ngũ văn nghệ sĩ được rèn luyện, thử thách trong kháng chiến và sự nghiệp cách mạng, gắn bó với Đảng, với nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, tâm niệm cao nhất là phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay, lan tỏa trong cộng đồng, gắn kết tình cảm con người với con người, con người với xã hội tạo nền tảng cho sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới.

Bồi đắp, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ

Thời gian tới, Liên hiệp các Hội VHNTVN sẽ đẩy mạnh hoạt động phát hiện, bồi đắp, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, tạo nền tảng cho sự nghiệp đại đoàn kết trong giới văn nghệ sĩ trong tương lai; tiếp tục nâng cao vai trò của đội ngũ phê bình văn học nghệ thuật (các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà báo chuyên về các lĩnh vực văn học nghệ thuật).

Tăng cường công tác tư vấn, phản biện cho Đảng và Nhà nước, phản ánh tâm trạng xã hội, phản ứng của nhân dân trước những bất cập, nổi cộm trong cuộc sống. Khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm về chủ đề “Đại đoàn kết dân tộc”, về truyền thống văn hóa của dân tộc, sự độc đáo, phong phú của nền văn hóa, văn học nghệ thuật dân gian của các dân tộc anh em…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn 

Ông Nguyễn Đình Khang nhận xét, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Liên hiệp các Hội VHNTVN đã phát huy được vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sỹ; làm nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là trung tâm tập hợp, vận động, tổ chức hoạt động, khơi nguồn sáng tạo, khích lệ để mỗi văn nghệ sĩ là một chiến  trên mặt trận văn hóa nghệ thuật theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh… 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn khảo sát cho biết: Mục đích của buổi làm việc của Đoàn khảo sát là cùng với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNTVN đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW; kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm 20 triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ ra những mô hình điển hình, cách làm hay tại Liên hiệp các Hội VHNTVN và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Trên cơ sở đó đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị những chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc… theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng

https://laodong.vn/cong-doan/van-hoc-nghe-thuat-gop-phan-xay-dung-moi-truong-van-hoa-lanh-manh-1121591.ldo

HÀ ANH - HẢI NGUYỄN (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: