Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:17 24/07/2019 (GMT+7)
Bộ Y tế đã giảm chi lương và phụ cấp khoảng 3.000 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.T
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.T

Ngày 23.7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết Bộ Y tế đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015.

Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế còn sử dụng vượt biên chế được giao, một số viên chức tuyển dụng chưa đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đặc biệt, trong công tác xét tuyển đặc cách viên chức. Đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào báo cáo việc khắc phục các hạn chế theo kết luận thanh tra đầy đủ, chi tiết.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, một số nội dung Bộ Y tế chưa hoàn thành như đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đề án tinh giản biên chế lộ trình đến năm 2030… đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thành viên Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Y tế chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ; triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo do Bộ Y tế ban hành, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi tiến hành bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, đề nghị Bộ Y tế bổ sung kết quả đánh giá công chức, viên chức từ năm 2015 đến nay; báo cáo rõ kế hoạch tự kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc và trực thuộc, đảm bảo đến hết năm 2019, 100% các đơn vị được kiểm tra về công vụ.

Về quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế công chức, viên chức, Bộ Y tế vẫn còn biên chế chưa được tuyển dụng.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; có kế hoạch và lộ trình triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, có chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như báo cáo chưa nêu được số lượng cụ thể về tinh giản biên chế các cơ quan hành chính trong Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp; chưa nêu số công chức, viên chức có mặt đến thời điểm hiện tại. Trong các tuyển dụng, sử dụng cũng còn có nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”.

Cùng với đó, chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Xử lý dứt điểm những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị.

Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

https://laodong.vn/thoi-su/bo-y-te-da-giam-chi-luong-va-phu-cap-khoang-3000-ti-dong-745860.ldo

THÙY LINH (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: