Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 04:49 17/05/2024 (GMT+7)
Thời điểm còn áp dụng bảng lương công chức, viên chức theo Nghị định 204

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Bảng lương này sẽ được thay thế bằng các bảng lương mới khi tiến hành cải cách tiền lương.

Theo đó:

- Đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước: Áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước: Áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, cán bộ công chức viên chức sẽ được xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành khi cải cách tiền lương.

Đối chiếu Nghị quyết 104/2023/QH15, việc cải cách tiền lương sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 1.7.2024. Nói cách khác, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức rất có thể sẽ được áp dụng từ thời điểm này.

Do đó, dự kiến, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP sẽ được áp dụng đến hết ngày 30.6.2024 hoặc đến khi bảng lương mới theo vị trí việc làm chính thức có hiệu lực.

https://laodong.vn/cong-doan/thoi-diem-con-ap-dung-bang-luong-cong-chuc-vien-chuc-theo-nghi-dinh-204-1341054.ldo

THỤC QUYÊN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: