Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 11:00 25/09/2020 (GMT+7)
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – VCCI: Ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực hoạt động công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Chi nhánh Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Vũng Tàu vừa ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023.

Ông Mai Minh Quang - Tỉnh ủy viên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu, ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn hai đơn vị tham dự.

Hai đơn vị thực hiện ký kết

Theo đó, hai đơn vị cùng ký kết thực hiện tuyên truyền,vận động công nhân, NLĐ tích cực nâng cao nhận thức, trau dồi bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật, thái độ, tác phong, tinh thần làm việc, thực hiện nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp; vận động NSDLĐ nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; tuân thủ pháp luật, chăm lo, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, phù hợp đối với NLĐ; khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân; đề xuất và triển khai các giải pháp bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho NLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn, hỗ trợ NSDLĐ thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc; phối hợp với công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và thực hiện đầy đủ nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đã ký kết; hỗ trợ CĐCS chủ động đề xuất, phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình doanh nghiệp, trong đó chú trọng nội dung về tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bữa ăn ca…

Các bên chủ động triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật của NLĐ và NSDLĐ, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, vi phạm để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ.

Phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công không đúng quy định của pháp luật; Xây dựng kênh thông tin chung để phản ánh kịp thời những doanh nghiệp đang có dấu hiệu tranh chấp nhằm phối hợp đưa ra các biện pháp xử lý, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Hướng dẫn NLĐ và NSDLĐ giải quyết, xử lý tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công đúng pháp luật; hỗ trợ quá trình đối thoại, thương lượng để giải quyết tranh chấp, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương, an toàn của NLĐ và NSDLĐ, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS thông qua việc khuyến khích NSDLĐ hỗ trợ thời gian, điều kiện hoạt động của Công đoàn; tham khảo, lấy ý kiến tổ chức Công đoàn khi xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, các văn bản, quy chế nội bộ của doanh nghiệp theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, thương lượng tập thể; chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chế độ phúc lợi cho NLĐ; giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phối hợp tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ, góp phần tang năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt, có hiệu quả công tác chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;

Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, cần nâng cao tính chủ động, vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu trong việc đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, NSDLĐ, tổ chức công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Hoàng Hải

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: