Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:55 20/05/2022 (GMT+7)
LĐLĐ Hải Phòng triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Hải Phòng - Chiều 19.5, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ Hải Phòng triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông tin các đại biểu một số nội dung triển khai đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Mai Dung

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông tin tới các đại biểu Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch 208/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 15 Công đoàn thành phố và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lưu ý các đơn vị một số điểm mới trong triển khai đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 cũng như chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, không sao chép... Đồng thời, hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội 15 Công đoàn thành phố như thành lập tiểu ban nhân sự, xây dựng đề án nhân sự, trình tự thực hiện quy trình nhân sự và số dư...

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ của đại hội công đoàn cơ sở là 2023-2028, được thống nhất áp dụng đối với các công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội có nhiệm kỳ đến năm 2022. Riêng công đoàn cơ sở được thành lập trong năm 2022 đủ điều kiện tổ chức đại hội lần thứ nhất thì nhiệm kỳ là 2022-2028.

Đại hội công đoàn cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 31.5.2023, riêng các đơn vị có từ 200 công đoàn cơ sở trở lên được tổ chức đại hội sớm hơn bắt đầu từ tháng 12.2022, thời gian đại hội không quá 2 buổi.

Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31.7.2023, thời gian không quá 3 buổi. Đại hội 15 Công đoàn thành phố hoàn thành trước 31.10.2023, thời gian không quá 4 buổi. Đại hội được tổ chức lần lượt từ dưới lên, đại hội công đoàn cấp trên được tổ chức sau khi hoàn thành 100% đại hội công đoàn cấp dưới trực tiếp.

Nơi không đủ điều kiện đại hội theo hình thức trực tiếp, tùy điều kiện thực tế ban chấp hành cấp trên triệu tập đại hội quyết định hình thức đại hội trực tuyến hoặc kết hợp giữa hình thức đại hội trực tiếp và trực tuyến nhưng phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

https://laodong.vn/ldld-hai-phong/ldld-hai-phong-trien-khai-ke-hoach-dai-hoi-cong-doan-nhiem-ky-2023-2028-1046842.ldo

MAI DUNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: