Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:54 20/05/2022 (GMT+7)
LĐLĐ Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù

Cần Thơ - Ngày 19.5, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng.

Tại đây, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo Chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15. Theo báo cáo, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết mới lần này là để tạo ra một bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế phát triển to lớn của Vùng trong giai đoạn mới.

 
Hội nghị được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ. 

Cụ thể: Về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính phủ địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không vượt quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Chính phủ giao.

 
Đồng chí Nguyễn Khánh Duy - đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo Chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15.

Về quản lý đất đai, HĐND TP quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo ủy quyền Thủ tướng Chính phủ.

Về quản lý quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND TP thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý: Sau khi ngân sách TP bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND TP được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách TP và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền...

Tiếp đó, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII của Đảng. Trong đó có tổng kết thực hiện các Nghị quyết đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể,...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng đã định hướng một số nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Công đoàn. Ông Dũng cũng đề nghị cán bộ Công đoàn trong thời gian tới tập trung các nội dung trọng tâm, nắm chắc tình hình, diễn biến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để kịp thời phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền cùng cấp, tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh để ngăn ngừa những trường hợp đình công trái quy định của pháp luật.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 45 và kết quả Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ đoàn viên, NLĐ và các tầng lớp nhân dân.

https://laodong.vn/cong-doan/ldld-can-tho-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-ve-co-che-chinh-sach-dac-thu-1046804.ldo

YẾN PHƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: