Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 02:22 20/06/2024 (GMT+7)
Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Ngày 20.6, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, hiện nay, tổng số cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là hơn 23 nghìn người (lao động nữ chiếm 15,6%), mức lương bình quân đạt 13 triệu đồng/người/tháng.

Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà sĩ quan thuyền viên nhân dịp Tháng Công nhân 2024. Ảnh: Linh Chu

Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn Tổng công ty hướng dẫn các CĐCS triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2024, tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo; trách nhiệm, hiệu quả" nhằm cổ vũ, động viên NLĐ đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng vận tải, bốc xếp, dịch vụ; tiết giảm chi phí quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 của từng doanh nghiệp và tổng công ty.

Nghiên cứu, kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN trong công tác tuyên giáo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chính sách, pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; tập trung truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai... để CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên và toàn xã hội hiểu rõ về sự cần thiết, mục đích, quan điểm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của các dự thảo luật; nội dung cơ bản, nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật so với luật hiện hành…,

Từ đó khuyến khích, huy động ý kiến của đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên tham gia góp ý, phản biện về dự thảo luật; tiếp tục tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình Thắp lửa trái tim nhằm chăm lo con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Chu
Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình Thắp lửa trái tim nhằm chăm lo con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Chu

Từ sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, thực tế sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty, công đoàn tổng công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết Công nhân - Triển khai Nghị quyết" và triển khai đến tất cả các CĐCS với mục tiêu mỗi CĐCS tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Căn cứ thực tiễn của mỗi lĩnh vực, đặc thù của từng doanh nghiệp, Công đoàn Tổng Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các CĐCS triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực chăm lo việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, trong đó hướng mạnh đến đối tượng CNLĐ trực tiếp, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số tiền các cấp Công đoàn Tổng Công ty chi cho công tác chăm lo đoàn viên, NLĐ nhân Tháng Công nhân năm 2024 là gần 2 tỉ đồng. Có 45 CĐCS tổ chức Tháng Công nhân (đạt 150% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao).

https://laodong.vn/cong-doan/gan-2-ti-dong-cham-lo-doan-vien-nguoi-lao-dong-1355285.ldo

LINH CHU (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: