Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:24 03/03/2024 (GMT+7)
Công đoàn Nam Định đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 1.2.2024 của Tỉnh ủy Nam Định về việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024.

Công đoàn Nam Định đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Công đoàn tỉnh Nam Định đang tích cực vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: CĐNĐ

Theo ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch số 33- KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2024.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của các cấp công đoàn. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26.10.2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Tăng cường công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và trên Internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook...); khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-nam-dinh-day-manh-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-1310085.ldo

HÀ ANH (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: