Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 11:48 06/02/2023 (GMT+7)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: 100% CĐCS đã tổ chức đại hội

Đến nay, 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: 100% CĐCS đã tổ chức đại hội
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành công 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh CĐGD Lâm Đồng

Với phương châm “đổi mới – dân chủ - đoàn kết – phát triển”, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng đã chỉ đạo tất cả các 61 công đoàn cơ sở trực thuộc đại hội thành công.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng đã sớm ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội cụ thể. Đồng thời chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại 2 đơn vị là Công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Phú (Cụm các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện phía Bắc tỉnh) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Cụm các đơn vị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và các huyện phía Nam tỉnh).

Sau đại hội điểm, đơn vị này cũng tổ chức rút kinh nghiệm để các ủy viên Ban Chấp hành và các công đoàn cơ sở thảo luận, góp ý, thống nhất cả về nội dung, quy trình, công tác điều hành và công tác tuyên truyền, phục vụ để tổ chức đại hội đúng Điều lệ và hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc thù ngành giáo dục ở địa phương Lâm Đồng.

Quá trình tổ chức đại hội, các công đoàn cơ sở đã phát huy dân chủ, đổi mới ngay trong đại hội theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khoa XIII) “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Huy động được sức mạnh trí tuệ của đội tập thể đoàn viên, tích cực thảo luận, tham gia xây dựng nghị quyết của đại hội lần này.

Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và công tác nhân sự và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Công tác bầu cử Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt ở tất cả các đơn vị đều đảm bảo đủ số lượng, đúng theo đề án do Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 chuẩn bị, được cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục cho ý kiến.

https://laodong.vn/ldld-lam-dong/cong-doan-giao-duc-tinh-lam-dong-100-cdcs-da-to-chuc-dai-hoi-1144683.ldo

ĐỨC THIỆM (báo lao động)

 
 
In
Về đầu
Lượt truy cập: