Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 08:18 19/01/2018 (GMT+7)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-TLĐ ngày 31/10/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BQLDA ngày 16/01/2018 của Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn về tuyển dụng lao động Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn năm 2017 - 2018;

    Nay, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn như sau:

I. Điều kiện chung dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ 30 đến 50 tuổi đối với nam và từ 27 đến 45 tuổi đối với nữ;

- Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cụ thể;

- Có lý lịch rõ ràng; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa xóa bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

II. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm

TT

Phòng

Vị trí - Điều kiện - Tiêu chuẩn

1

Văn phòng

Tuyển dụng 05  vị trí

- Hình thức: thi trắc nghiệm, phỏng vấn

- Vị trí:  +Tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng :02

              + Quản trị hành chính văn phòng 02

+ Hợp tác trong ngoài nước, thông tin, truyền thông : 01

- Tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành về lĩnh vực

            + Tiếng Anh: Trình độ B trở lên

           + Tin học: Trình độ B trở lên

            + Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác

- Ưu tiên:

          + Có trình độ thạc sỹ, có khả năng làm việc độc lập

           + Người đã từng làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

2

Phòng

Kế hoạch Tổng hợp

Tuyển dụng 03  vị trí

- Hình thức: thi trắc nghiệm, phỏng vấn

- Vị trí: + Kế hoạch đầu tư, tổng hợp báo cáo : 01

             + Lựa chọn nhà thầu : 01

             + Kinh tế xây dựng : 01

- Tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành về lĩnh vực

            + Tiếng Anh: Trình độ B trở lên

           + Tin học: Trình độ B trở lên

            + Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác

- Ưu tiên:

           + Có trình độ thạc sỹ, có khả năng làm việc độc lập

            + Người đã từng làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

3

Phòng

Kỹ thuật Thẩm định

Tuyển dụng 03     vị trí

- Hình thức: thi trắc nghiệm, phỏng vấn

- Vị trí: + Quản lý quy hoạch - Kiến trúc : 01

             + Kỹ thuật xây dựng : 01

             + Kinh tế xây dựng : 01

- Tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành về lĩnh vực

            + Tiếng Anh: Trình độ B trở lên

           + Tin học: Trình độ B trở lên

            + Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác

- Ưu tiên:

           + Có trình độ thạc sỹ, có khả năng làm việc độc lập

           + Người đã từng làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

4

Phòng

Quản lý

Thi công

Tuyển dụng 04     vị trí

- Hình thức: thi trắc nghiệm, phỏng vấn

- Vị trí: + Kỹ thuật xây dựng : 03

             + Kỹ thuật quản lý dự án : 01

- Tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành về lĩnh vực

            + Tiếng Anh: Trình độ B trở lên

           + Tin học: Trình độ B trở lên

            + Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác

- Ưu tiên:

          + Có trình độ thạc sỹ, có khả năng làm việc độc lập

           + Người đã từng làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

5

Phòng

Tài chính

Kế toán

Tuyển dụng 03     vị trí

- Hình thức: thi trắc nghiệm, phỏng vấn

- Vị trí:  + Kế toán dự án : 01

              + Kế toán tổng hợp : 01

              + Quản lý tài chính : 01

- Tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành về lĩnh vực

            + Tiếng Anh: Trình độ B trở lên

            + Tin học: Trình độ B trở lên

             + Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác

- Ưu tiên:

           + Có trình độ thạc sỹ, có khả năng làm việc độc lập

            + Người đã từng làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1, Đơn xin dự tuyển (nêu rõ vị trí dự tuyển);

2, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3, Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

4, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng);

5, Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6, Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

          - Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

          - Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

          1. Thời gian:

          Buổi sáng: 9h - 11h;  Buổi chiều từ 14h - 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 19/01/2018 đến hết ngày 26 /01/2018.

          2. Địa điểm:

          Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội.

          Điện thoại: 0243.960.8989      

V. Hình thức và lệ phí thi tuyển:

          1. Hình thức: Thi tuyển:

          2. Lệ phí:

          Mức thu lệ phí căn cứ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đ/ người.

          VI. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

          Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo và niêm yết tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.        

VII. Một số lưu ý :

          1. Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

          2. Không trả lại Hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

          3. Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 được dán tại Trung tâm Hội nghị cán bộ Công đoàn, số 1A, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trang web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoan.vn).

          4. Hình thức ký Hợp đồng Lao động: Trên nguyên tắc ký Hợp đồng Lao động theo trình tự quy định của Bộ luật Lao động.

Trên đây là thông báo của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn về việc tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.

Xem tệp đính kèm: Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20-%20H%C4%90L%C4%90%20-%20BQLDA(1).docx
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: