Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:06 24/06/2021 (GMT+7)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn từ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo như sau:

1. Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 8 bản sao và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển chọn.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất trước 10 giờ 00 ngày 07/7/2021. Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số 65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: (024)39410894.

5. Tập đính kèm: Quyết định số 2648/QĐ-TLĐ ngày 04/6/2021.

 

Xem tệp đính kèm: 2648-QD_TLD(3).PDF
In
Về đầu
Lượt truy cập: