Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 09:47 29/06/2022 (GMT+7)
Dự toán Ngân sách năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 của Tổng Liên đoàn là 197,630 tỉ đồng.

Ảnh: Minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 1228/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Trong đó: Chi quản lý hành chính là 2,220 tỉ đồng; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 31,510 tỉ đồng; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 154,870 tỉ đồng; chi hoạt động kinh tế 520 triệu đồng; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 5,710 tỉ đồng; chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2,8 tỉ đồng.

BAN TÀI CHÍNH

In
Về đầu
Lượt truy cập: