Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 03:16 20/06/2017 (GMT+7)
Công văn số 960/TLĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày 20 tháng 6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành công văn số 960/TLĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phấn đấu từ 70% trở lên công nhân, lao động trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã có Công đoàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn và các quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động; bám sát nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 705/QĐ-TTg và tình hình thực tiễn tại địa phương, ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính lập dự trù bổ sung kinh phí năm 2017 và kinh phí những năm tiếp theo trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt hỗ trợ; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 31 ở cấp mình, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: