Trang chủ Tra cứu văn bản
Tra cứu văn bản
V/v thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh
Thuộc tính văn bản
Ký hiệu 2787 /TLĐ-CSPL
Ngày ban hành 06/10/2021
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký Ngọ Duy Hiểu
Trích yếu V/v thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh
Tệp đính kèm 2648-QD_TLD(1).PDF
Văn bản khác
tổ chức xét, đề nghị thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động Tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” Tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập CÔng đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021) Tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức lao động Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Lượt truy cập: