Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 10:41 29/08/2019 (GMT+7)
Xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 28.8, tại thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 26-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố thành phố khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN; Viện Công nhân và Công đoàn; thường trực thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng GCCN; một số sở, ban, ngành, đơn vị thành phố; lãnh đạo các ban của LĐLĐ Hải Phòng, lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện và lãnh đạo một số Công ty.

Một số kết quả nổi bật trong 10 năm Nghị quyết 26-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố:

Về lao động, việc làm, tiền lương: thành phố hiện có 136.470 người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có khoảng 4.200 người có trình độ trên đại học, gần 4.900 cán bộ khoa học và công nghệ. Công nhân làm việc ổn định thuộc nhóm ngành nghề thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị chiếm tỷ lệ 43,91%; nhóm lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm tỷ lệ 15,50%; nhóm lao động làm việc dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng chiếm tỷ lệ 10,38%; nhóm thợ thủ công và các thợ khác chiếm 8,79%; nhóm nhân viên kỹ thuật bậc trung chiếm 5,57%; nhóm nhân viên và nghề giản đơn chiếm 14,93%. Mức lương tối thiểu vùng đến năm 2017 tăng 86,5%, gấp gần 2 lần so với năm 2008 (Hải Phòng có số quận, huyện có mức lương vùng 1 tăng liên tục, đến năm 2018 chỉ còn 01 huyện có mức lương tối thiểu vùng 2);

Về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 9.124 cuộc tuyên truyền cho 848.353 lượt CNVCLĐ; phát hành gần 10.000 cuốn sổ tay tuyên truyền và trên 50.000 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Luật Giao thông đường bộ, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm, Luật Phòng chống ma túy, HIV/AIDS,... với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Thông qua các cuộc tuyên truyền, các hoạt động sân khấu hóa đã giúp CNLĐ dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức công nhân, tự giác chấp hành kỷ luật lao động;

Về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động: 10 năm, đã có 693.181 lượt CNLĐ được học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; hơn 76 nghìn lượt CNLĐ được nâng cao trình độ học vấn; 243 nghìn lượt đoàn viên, CNLĐ được học tập, nâng cao hiểu biết về chính trị, pháp luật; đã tổ chức thành công 117 cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi với 26.421 lượt đoàn viên tham gia. Kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về công tác đảm bảo ATVSLĐ: Các cấp công đoàn thành phố đã phối hợp thành lập, kiện toàn 3.275 an toàn vệ sinh viên tại 425 doanh nghiệp; thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động ở 155 doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ tại 626 doanh nghiệp với 109.032 lượt người lao động tham gia.

Về hoạt động xã hội: 10 năm đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 565 căn nhà, trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà 19.788 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 29,848 tỷ đồng. Năm 2018 và 2019, LĐLĐ thành phố tổ chức đám cưới tập thể cho 15 cặp đôi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa quê với tổng kinh phí trên 130 triệu đồng...

Về công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh: 10 năm qua, đã giới thiệu 35.452 đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 24.174 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (Đạt 177% kế hoạch, vượt chỉ tiêu Chương trình hành động đề ra).

Một số tồn tại, hạn chế trong 10 năm Nghị quyết 26-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố:

- Xây dựng giai cấp công nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tuy nhiên nhận thức của một số lãnh đạo địa phương chưa đầy đủ, chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cá biệt có nơi coi việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Số lượng CNLĐ tăng song chất lượng GCCN chưa theo kịp yêu cầu phát triển chung của đất nước và thành phố: Trình độ học vấn, nghề nghiệp, ý thức tác phong công nghiệp của công nhân còn thấp, thiếu công nhân có trình độ tay nghề cao và CNLĐ thường xuyên có sự biến động.

- Vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của CNLĐ nhất là khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn. Tình trạng đình công, ngừng việc tập thể còn phức tạp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

- Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở nhiều CĐCS hiệu quả thấp. TƯLĐTT ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn mang tính hình thức, nội dung chủ yếu là sao chép luật, sự tham gia, thương lượng của công đoàn chưa rõ nét. Hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động còn hạn chế. Các cấp công đoàn chưa kiên quyết trong việc kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động vi phạm pháp luật; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công còn lúng túng. Việc triển khai mở hội nghị dân chủ của một số đơn vị chậm, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền, chuyên môn. Quyền lợi của người lao động còn bị vi phạm, chậm được giải quyết, nhất là tình trạng nợ đọng BHXH ở đơn vị có chủ bỏ trốn thường chậm và bế tắc, một số đơn vị doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi mô hình quản lý xảy ra tranh chấp nhiều năm trong bộ máy lãnh đạo, ảnh hưởng quan hệ lao động và quyền lợi về BHXH của người lao động.

- Việc nắm và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động chưa sát với thực tiễn ở cơ sở, có nơi, có lúc chưa kịp thời. Một số CNLĐ, nhất là CNLĐ trực tiếp không ý thức nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp.

Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng  GCCN Hải phòng trong thời gian tới

Một là, tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức, học tập, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa X) và Nghị quyết 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIII); Kết luận 79- KL/BCT của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV; tăng cường tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Bà là, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Bốn là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, trình độ chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động thành phố.

Kết thúc hội nghị, LĐLĐ thành phố Hải phòng tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố thành phố khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

TS. Nguyễn Mạnh Thắng

Viện Công nhân và Công đoàn

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: