Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 11:05 30/05/2022 (GMT+7)
Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Chiều 30/5, Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các đồng chí trong Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng đại diện các ban Đảng…

Theo báo cáo tại hội nghị về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn các cấp chủ động tham gia có hiệu quả trong xây dựng chế độ, chính sách, định mức lao động, tiền lương và các lĩnh vực khác có liên qua trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động (CNLĐ). Qua đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Công đoàn cũng chú trọng tăng tỉ lệ khen thưởng CNLĐ trực tiếp có nhiều sáng kiến sáng tạo, động viên và thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến sáng tạo.

Đặc biệt, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong việc cụ thể hoá chủ trương tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên bằng việc xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong CNLĐ. Tăng cường triển khai ký kết phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng triển khai đến cơ sở các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của CNLĐ theo vùng, miền. Triển khai xây dựng các thiết chế Công đoàn phục vụ trực tiếp cho đối tượng CNLĐ trong các khu công nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, NLĐ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về tổ chức Công đoàn, về giai cấp công nhân. Các cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy đảng các cấp tới đoàn viên Công đoàn, NLĐ, tỉ lệ dự học đạt trên 97%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp. Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, NLĐ trong các doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học về nội dung liên quan đến xây dựng tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước.

Hai bên cũng phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, NLĐ.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động công nhân, viên chức, NLĐ; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, NLĐ trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối; về tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phối hợp trong việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn nhằm tham gia đẩy nhanh việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Sớm thích nghi với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thời gian tới, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn sẽ có nhiều cơ hội, thách thức đen xen, xuất hiện điều kiện, bối cảnh mới chưa có tiền lệ, đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp phải nỗ lực hơn nữa đổi mới cả về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, các Tập đoàn, Tổng công ty cần chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện tốt nội dung của Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp triển khai tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã cụ thể hoá chủ trương đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế, quy định, chính sách quản lý có liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất kinh doanh; nắm bắt tình hình, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ hiệu quả thiết thực; xây dựng được các mô hình điểm, mô hình thíu điểm trên các lĩnh vực để làm cơ sở thực tiễn cho Tổng LĐLĐ Việt Nam định hướng chiến lược phát triển trong dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2025; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện nội dung Quy chế phối hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất...

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 06 đồng chí lãnh đạo thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 5 đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

BTG

In
Về đầu
Lượt truy cập: