Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 03:46 06/12/2023 (GMT+7)
Tiền lương cán bộ, công chức sẽ được cải cách thế nào từ 1.7.2024

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi từ 1.7.2024.

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ được cải cách thế nào từ 1.7.2024
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 10.11.2023.

Theo đó, từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù thì từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện:

- Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước;

- Áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn...) của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

https://laodong.vn/ban-doc/tien-luong-can-bo-cong-chuc-se-duoc-cai-cach-the-nao-tu-172024-1275233.ldo

HẠNH AN (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: