Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 09:01 22/11/2018 (GMT+7)
Người đang hưởng lương hưu hưởng bảo hiểm y tế thế nào?

Bạn đọc có email haianx@xxx hỏi: Tôi năm nay 61 tuổi,  đang hưởng lương hưu từ tháng 7.2018. Đầu tháng 9.2018 tôi phải nhập viện điều trị bệnh. Tôi đang hưởng lương hưu thì có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không? Nếu có thì mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh của tôi như thế nào?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điểm a khoản 2 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế năm 2009 (VBHN Luật Bảo hiểm y tế 2009) quy định một trong các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, trong đó bao gồm:

2.a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người đang hưởng lương hưu được quy định cụ thể tại điểm d khoản 1 Điều 22 VBHN Luật Bảo hiểm y tế 2009 như sau:

1.d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu.

Khoản 3, khoản 5 Điều 22 VBHN Luật Bảo hiểm y tế 2009 quy định mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp người đang hưởng lương hưu tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến như sau:

3. Trường hợp người đang hưởng lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu được tổ chức bảo hiểm xã hột đóng bảo hiểm y tế. Mức hưởng bảo hiểm y tế  được thực hiện theo quy định đã trích dẫn.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/nguoi-dang-huong-luong-huu-huong-bao-hiem-y-te-the-nao-627597.ldo

THÁI PHƯƠNG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: