Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 08:46 20/11/2018 (GMT+7)
Mức hỗ trợ học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?

Bạn đọc có email tuanlinhx@xxx hỏi: Tôi hiện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Xin hỏi, bao lâu thì hồ sơ của tôi được giải quyết? Mức hỗ trợ học nghề là bao nhiêu?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 4 Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định về việc giải quyết hỗ trợ học nghề như sau:

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. 

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: Một bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở dạy nghề; một bản đến cơ sở dạy nghề để thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; một bản đến người lao động. Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đồng thời, tại Điều 56 Luật Việc làm 2013 quy định thời gian, mức hỗ trợ học nghề như sau:

1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng.

2. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ học nghề được quy định tại Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 (một) tháng để xác định mức hỗ trợhọc nghề.

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Mức hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định nêu trên.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/muc-ho-tro-hoc-nghe-khi-huong-tro-cap-that-nghiep-la-bao-nhieu-626225.ldo

THÁI PHƯƠNG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: