Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 02:53 08/02/2023 (GMT+7)
Mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu thế nào?

Tôi có 26 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có 20 năm tham gia BHXH với mức lương ngạch công chức, bậc lương trước khi tôi xin nghỉ việc là 4,32 và 6 năm là người lao động tham gia BHXH với mức lương là 20 triệu đồng/tháng. Khi tôi nghỉ hưu thì mức trung bình tiền lương làm căn cứ để tính lương hưu thế nào? Bạn đọc có email macdinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu thế nào?
Điều 62 Luật BHXH 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần. Ảnh: Hải Nguyễn

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 62 Luật BHXH 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia BHXH trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Tham gia BHXH từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Tham gia BHXH từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Tham gia BHXH từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Do bạn vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian để tính lương hưu.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/muc-binh-quan-tien-luong-dong-bhxh-de-tinh-luong-huu-the-nao-1144835.ldo

NAM DƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: