Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 04:14 06/12/2023 (GMT+7)
Các chế độ về nâng bậc lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay

Chế độ về lương, nâng bậc lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay căn cứ vào Mục 4 Chương II Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Các chế độ về nâng bậc lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay
Ảnh minh họa: Bảo Hân

Theo đó, cán bộ công chức cấp xã có các chế độ chính sách sau:

Tiền lương:

Thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

- Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp thì được đề nghị Chủ tịch UBND huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc). (Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn).

Nâng bậc lương:

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp thâm niên vượt khung:

Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau: - Bí thư Đảng ủy: 0,30; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh:

- Cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm như sau: Phụ cấp kiêm nhiệm = 50% mức lương (bậc 1) + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

- Trường hợp cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng:

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

https://laodong.vn/ban-doc/cac-che-do-ve-nang-bac-luong-phu-cap-cua-can-bo-cong-chuc-cap-xa-hien-nay-1275623.ldo

QUẾ CHI (T/H)

báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: