Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 09:58 21/02/2023 (GMT+7)
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Tổng Liên đoàn năm 2023

Chiều 20/2, cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị. 

Các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực, thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải; Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn; Nguyễn Duy Vũ, Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại cơ quan Tổng Liên đoàn, lãnh đạo các Ban và toàn thể CBCC, NLĐ các ban cơ quan Tổng Liên đoàn tham dự Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực, thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. 

Trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động của Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực, thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải cho biết, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, tập thể cán bộ, công chức, người lao động các ban thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương lớn, quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn; tiêu biểu tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch tổng kết, nghiên cứu sửa đổi Luật Công đoàn... Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc trong đó Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã tích cực làm việc, tham mưu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, định hướng một số vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn...

Công tác phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục được chú trọng. Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đó nổi bật là việc ban hành công điện 1170 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; phối hợp nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp... Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đối thoại với 4.500 công nhân, lao động tại tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố cả nước với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, qua đó Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận để hoàn thiện chính sách về 10 nhóm vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động.

Công tác cải cách hành chính tại Cơ quan Tổng Liên đoàn có bước chuyển tích cực. Ban hành kế hoạch cải cách hành chính của tổ chức Công đoàn đến năm 2025; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn Việt Nam, phần mềm đào tạo trực tuyến E - Learning. Hoàn thành việc nâng cấp, tập huấn và đưa vào sử dụng phần mềm Voffice giai đoạn II, kết nối trục văn bản liên thông quốc gia, triển khai chữ ký số và phần mềm lưu trữ điện tử tại Cơ quan Tổng Liên đoàn, giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí, nâng cao hiệu quả công việc. Trong năm 2022, các ban, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn đã tiếp nhận và tham mưu xử lý trên 26.700 văn bản; ban hành hơn 4.800 văn bản đi; tổ chức phát hành trên 11.530 công văn, ấn phẩm các loại (giảm 35,9% so với năm 2021).

“Đảng uỷ, Thủ trưởng và Công đoàn Cơ quan luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, cơ quan Tổng Liên đoàn. Đảng ủy Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.” - Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị, căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 được Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt, các Ban, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Tiếp tục khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;  báo cáo, tham mưu Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giải quyết, xử lý kịp thời những tình huống mới phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang kêu gọi, với tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Tổng Liên đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực làm việc, đạt hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành thật tốt chương trình công tác và các nhiệm vụ của Cơ quan Tổng Liên đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tổ chức Công đoàn năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động. 

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã tập trung thảo luận và Quyết nghị:

1. Thông qua các dự thảo Báo cáo tại Hội nghị, gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Cơ quan Tổng Liên đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

- Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2022 của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tổng Liên đoàn.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Hội nghị thống nhất thông qua các nội dung, biện pháp, chương trình công tác thi đua năm 2023 do Hội đồng thi đua - khen thưởng Cơ quan Tổng Liên đoàn phát động.

3. Hội nghị giao Đoàn Chủ tịch Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ý kiến phát biểu, thảo luận, góp ý của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan để hoàn chỉnh các văn bản, xác định rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong năm 2023.

4. Hội nghị thống nhất tập trung phấn đấu trong năm 2023 như sau:

(1) Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tổng Liên đoàn hăng hái thi đua, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 03/CTr-BCH, ngày 18/01/2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về Chương trình công tác công đoàn năm 2023, với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và 10 chỉ tiêu chủ yếu triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn.

(2) Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nội bộ trong năm 2023, như sau:

- Đầu năm, có 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đăng ký thi đua, trong đó mỗi ban và tương đương có từ 20% trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Có 95% trở lên cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn khi được triệu tập.

- Có 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện do Công đoàn và các đoàn thể phát động.

- Có 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Cơ quan; không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

- Cuối năm, có 95% trở lên cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Cuối năm có 100% tập thể ban và tương được đạt tập thể lao động tiến tiến trở lên, trong đó có 50% trở lên đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Cuối năm, Cơ quan được công nhận Cơ quan văn hóa; Công đoàn và các đoàn thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, cả về số lượng và chất lượng.

Quang Hùng

In
Về đầu
Lượt truy cập: