Thời sự
Cập nhật lúc 05:32 28/07/2021 (GMT+7)
Quốc hội phê chuẩn 18 bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Với tổng số 476/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh QH

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh QH

Chiều 28.7, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với tổng số 476/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 18 Bộ trưởng gồm:

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

https://laodong.vn/thoi-su/quoc-hoi-phe-chuan-18-bo-truong-4-thu-truong-co-quan-ngang-bo-935631.ldo

VƯƠNG TRẦN (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: