Thời sự
Cập nhật lúc 02:34 17/10/2021 (GMT+7)
Những điểm mới trong hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.Trong đó, có đưa ra 5 điểm mới hướng dẫn về thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

https://laodong.vn/video/nhung-diem-moi-trong-huong-dan-thich-ung-an-toan-voi-dich-covid-19-964511.ldo

THÙY LINH (NGUỒN: BỘ Y TẾ) 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: