Thời sự
Cập nhật lúc 08:14 07/12/2023 (GMT+7)
Ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, suy thoái về chính trị, đạo đức

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, yêu cầu kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, suy thoái về chính trị, đạo đức
Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” diễn ra chiều 6.12. Ảnh: T.Vương

Chiều 6.12, tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - phát biểu tại tọa đàm chiều 6.12. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - phát biểu tại tọa đàm chiều 6.12. Ảnh: T.Vương

Ông Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kết quả hoạt động của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương không chỉ có tác động đến Đảng bộ mà còn tác động đến hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - nhấn mạnh, làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương
PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tiềm tàng dẫn đến làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Do đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một nhiệm vụ quan trọng.

Tại tọa đàm, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương - chia sẻ về những đặc điểm đặc thù trong công tác đảng nói chung, trong công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Khối đạt được trong thời gian qua.

Ông Phạm Tất Thắng cho rằng, việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận.

https://laodong.vn/thoi-su/ngan-chan-va-day-lui-te-tham-nhung-suy-thoai-ve-chinh-tri-dao-duc-1276482.ldo

VƯƠNG TRẦN (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: