Thời sự
Cập nhật lúc 05:35 26/01/2021 (GMT+7)
Hà Nội: Chọn người có chuyên môn, trách nhiệm làm việc tại bộ phận một cửa

UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND các cấp lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.

Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ảnh: Hải Nguyễn

Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 26.1, Cổng thông tin điện tử Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu trong năm 2021, 100% các xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố chỉ đạo công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận các thủ tục hành chính được thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa, trên cổng thông tin điện tử thành phố, trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

Rà soát, tăng cường số lượng thủ tục hành chính liên thông để giảm thời gian đi lại, chuẩn bị hồ sơ, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Phân công rõ trách nhiệm, thời gian cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính liên thông.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí; công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu; công chức vi phạm nội quy, quy chế và các quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Các cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, ghi rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và kịp thời có kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

Còn trong tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định. Bố trí đầy đủ hòm thư góp ý, sổ góp ý và triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả khảo sát và lấy kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

https://laodong.vn/thoi-su/ha-noi-chon-nguoi-co-chuyen-mon-trach-nhiem-lam-viec-tai-bo-phan-mot-cua-874345.ldo

PHẠM ĐÔNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: