Thời sự
Cập nhật lúc 05:04 22/04/2024 (GMT+7)
Đẩy mạnh kiểm tra nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh thương mại điện tử

Ngày 22.4, theo tìm hiểu của PV, Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đẩy mạnh kiểm tra nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh thương mại điện tử
Giao diện Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế. Ảnh chụp màn hình

Nội dung thư ngỏ có nêu: Cục Thuế TP Hà Nội đã xác định được các phương thức kinh doanh thương mại điện tử theo các nhóm đối tượng như sau: Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động đăng tải sản phẩm, nội dung thông tin số trên các nền tảng nước ngoài; tổ chức, cá nhân bán hàng online; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trú qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến; Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử; Nhà cung cấp nước ngoài..

Đồng thời, Cục thuế TP Hà Nội đã kết nối, thu thập thông tin, liên thông dữ liệu với các đơn vị, tổ chức có liên quan, đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thuộc đối tượng phải đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Cơ quan chức năng đang đẩy mạnh kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo phương pháp quản lý rủi ro.

Qua công tác kiểm tra, rà soát đã có nhiều tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chủ động đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp chưa tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Do đó, để tránh xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định; Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý thuế.

Cục thuế TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

https://laodong.vn/kinh-doanh/day-manh-kiem-tra-nguon-thu-nhap-phat-sinh-tu-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-1330525.ldo

TRÍ MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: