Thời sự
Cập nhật lúc 04:21 07/12/2023 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu với 58/58 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với kết quả: Tín nhiệm cao 39 phiếu, tín nhiệm 12 và tín nhiệm thấp là 7 phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 2/3 tổng số phiếu phát ra.

Trong đó, ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh là 2 người nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (cả hai cùng đạt 56 tín nhiệm cao, 2 tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp).

Theo ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Kết quả cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 56; Tín nhiệm: 1; Tín nhiệm thấp: 1

2. Ông Nguyễn Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 56; Tín nhiệm: 2; Tín nhiệm thấp: 0

3. Ông Bùi Học Anh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 55; Tín nhiệm: 3; Tín nhiệm thấp: 0

4. Bà Trịnh Thúy Nga - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 56; Tín nhiệm: 2; Tín nhiệm thấp: 0

5. Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: Tín nhiệm cao: 55; Tín nhiệm: 3; Tín nhiệm thấp: 0

6. Ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 39; Tín nhiệm: 12; Tín nhiệm thấp: 7

7. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 53; Tín nhiệm: 5; Tín nhiệm thấp: 0

8. Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 54; Tín nhiệm: 4; Tín nhiệm thấp: 0

9. Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 54; Tín nhiệm: 2; Tín nhiệm thấp: 2

10. Ông Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh: Tín nhiệm cao: 45; Tín nhiệm: 12; Tín nhiệm thấp: 1

11. Ông Lê Hồng Diên - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (1 phiếu không hợp lệ): Tín nhiệm cao: 39; Tín nhiệm: 17; Tín nhiệm thấp: 1

12 Nguyễn Văn Đoàn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng (1 phiếu không hợp lệ): Tín nhiệm cao: 38; Tín nhiệm: 16; Tín nhiệm thấp: 3

13. Ông Nguyễn Viết Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Tín nhiệm cao: 46; Tín nhiệm: 12; Tín nhiệm thấp: 0

14. Ông Trần Văn Hảo - Giám đốc Sở Công Thương: Tín nhiệm cao: 42; Tín nhiệm: 12; Tín nhiệm thấp: 4

15. Ông Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở Tư pháp: Tín nhiệm cao: 40; Tín nhiệm: 16; Tín nhiệm thấp: 2

16. Ông Cao Ngọc Quang - Chánh Thanh tra tỉnh: Tín nhiệm cao: 48; Tín nhiệm: 10; Tín nhiệm thấp: 0

17. Ông Nguyễn Trọng Tuệ - Giám đốc Sở Tài chính: Tín nhiệm cao: 49; Tín nhiệm: 7; Tín nhiệm thấp: 2

18. Ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội: Tín nhiệm cao: 45; Tín nhiệm: 13; Tín nhiệm thấp: 0

19. Ông Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Tín nhiệm cao: 45; Tín nhiệm: 11; Tín nhiệm thấp: 2

20. Ông Bùi Văn Thăng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tín nhiệm cao: 52; Tín nhiệm: 6; Tín nhiệm thấp: 0

21. Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông: Tín nhiệm cao: 44; Tín nhiệm:13; Tín nhiệm thấp: 1

22. Ông Hoàng Văn Thực - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tín nhiệm cao: 51; Tín nhiệm: 4; Tín nhiệm thấp: 3

23. Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Tín nhiệm cao: 50; Tín nhiệm: 8; Tín nhiệm thấp: 0

24. Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tín nhiệm cao: 54; Tín nhiệm: 4; Tín nhiệm thấp: 0

https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-hai-duong-nhan-nhieu-phieu-tin-nhiem-thap-1276878.ldo

HOÀNG KHÔI - HOÀNG THÔNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: