Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:33 24/11/2020 (GMT+7)
Toàn văn Nghị định mới nhất về tuổi nghỉ hưu

Ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực:

- Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/ NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Báo Lao Động xin giới thiệu toàn văn Nghị định này:

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: