Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 08:52 10/08/2022 (GMT+7)
Lao động nam muốn được hưởng lương hưu năm 2022 cần đáp ứng điều kiện gì?

Lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường cần có những điều kiện gì để được hưởng lương hưutrong năm 2022 và mức hưởng ra sao là điều nhiều bạn đọc quan tâm.

Căn cứ Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo đó, lao động nam để được hưởng lương hưu cần đáp ứng điều kiện nêu trên.

Năm 2022, lao động nam có năm sinh sau đây sẽ được nghỉ hưu theo quy định (trong điều kiện làm việc bình thường), theo  Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP: 

 

Mức hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nam được quy định ra sao?

Căn cứ Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1.1.2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

https://laodong.vn/ban-doc/lao-dong-nam-muon-duoc-huong-luong-huu-nam-2022-can-dap-ung-dieu-kien-gi-1078650.ldo

BẢO HÂN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: