Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 08:37 13/09/2021 (GMT+7)
Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh cần lưu ý những gì

Hộ kinh doanh không thiết yếu phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 cần phải lưu ý những điểm dưới đây.

Dừng hoạt động do dịch bệnh trên 30 ngày phải làm thủ tục thông báo

Theo Khoản 1 Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về việc giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày. Theo đó, những hộ kinh doanh các ngành, nghề, mặt hàng không thiết yếu phải tạm ngừng hoạt động.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp ở một số địa phương áp dụng nhiều đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động trên 30 ngày thì phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Trừ trường hợp tại địa phương có quy định khác.

Được gia hạn thời hạn nộp thuế

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31.12.2021.

Theo đó, các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thời gian nộp thuế gồm:

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Xây dựng.

- Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc...

Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh những ngành, nghề trên được gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng đến ngày 31.12.2021.

Được hỗ trợ tiền COVID theo gói hỗ trợ của Chính phủ

Tại Mục 10 Nghị quyết 68/NQ-CP có quy định, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Căn cứ Điều 36 Quyết định 23/2021/NQ-CP , mức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau: Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh; phương thức chi trả: Trả 1 lần cho hộ kinh doanh.

Về hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện: Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-CP này đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2022.

Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.

Trong 2 ngày làm việc, UBND huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

https://laodong.vn/ban-doc/ho-kinh-doanh-tam-ngung-hoat-dong-do-dich-benh-can-luu-y-nhung-gi-952224.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: