Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:21 28/09/2022 (GMT+7)
Điều kiện mở tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện

Hiện nay, cá nhân được kêu gọi, vận động ủng hộ từ thiện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 2, Nghị định 93/2021 của Chính phủ quy định các đối tượng được kêu gọi, vận động hỗ trợ, quyên góp gồm:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

4. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

5. Cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế

6. Các quỹ từ thiện hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế… theo quy định tại Nghị định 93/2019

7. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân

8. Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự

Như vậy, theo quy định thì cá nhân được kêu gọi, vận động ủng hộ từ thiện nếu có đủ năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, việc mở tài khoản cũng phải tuân theo quy định.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021, để tiếp nhận, quản lý tiền tự nguyện đóng góp thì:

Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động.

Trong thời gian tiếp nhận, phải bố trí địa điểm phù hợp tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp.

Khi được tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu phải có biên nhận về các khoản đóng góp bằng tiền mặt, hiện vật đã tiếp nhận.

Cá nhân không được nhận thêm các khoản đóng góp sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận cam kết trước đó.

Có trách nhiệm thông báo đến ngân hàng mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận tất cả các khoản đóng góp tự nguyện.

Ngoài ra, cũng theo Khoản 1 Điều này, cá nhân khi vận động tiếp nhận nguồn hỗ trợ phải có trách nhiệm thông báo về mục đích, phạm vi, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận và thời gian phân phối trên các phương tiện truyền thông.

Cá nhân cũng phải gửi thông báo về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi lưu trú.

UBND cấp xã có trách nhiệm lưu giữ, theo dõi, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc phục vụ việc theo dõi, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

https://laodong.vn/ban-doc/dieu-kien-mo-tai-khoan-ngan-hang-tiep-nhan-tu-thien-1098264.ldo

LƯƠNG HẠNH (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: