Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:10 15/08/2022 (GMT+7)
Công chức ngành nông nghiệp có mức lương cao nhất hơn 10 triệu đồng/tháng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

 

 Ảnh: Thuvienphapluat.vn.

Trường hợp hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm ngạch công chức thì thực hiện xếp bậc lương như sau:

Trường hợp có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số 3,00 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

Trường hợp có trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,67 của các ngạch kiểm dịch viên thực vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư, kiểm lâm viên.

Trường hợp có trình độ cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,06 của các ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp, kiểm lâm viên trung cấp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 6.10.2022.

https://laodong.vn/ban-doc/cong-chuc-nganh-nong-nghiep-co-muc-luong-cao-nhat-hon-10-trieu-dongthang-1080205.ldo

QUỲNH CHI (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: