Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 12:31 29/05/2019 (GMT+7)
Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP: Nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò của tổ chức công đoàn

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, xuất phát từ người lao động (NLĐ), hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tuy nhiên, khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi các tổ chức công đoàn cần có những đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động.

Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Dịp này, các cấp công đoàn trong toàn quốc đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 / 28-7-2019). Hoạt động thi đua hướng vào đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn; tổ chức tốt Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn chủ động đề xuất, thương lượng với các doanh nghiệp cam kết để NLĐ được hưởng quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn so với những năm trước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất lao động. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) nhiều tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục động viên NLĐ vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp.

Tại tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức “Ngày hội đoàn viên, công nhân lao động năm 2019”. LĐLĐ tỉnh kêu gọi 25 lãnh đạo doanh nghiệp tham gia ngày hội hãy luôn coi NLĐ là tài sản, là vốn quý của doanh nghiệp, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tăng cường cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ và cùng tổ chức công đoàn xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố Hà Nội vừa phối hợp với UBND thành phố và người sử dụng lao động rà soát, bổ sung xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, giải quyết kịp thời các kiến nghị của NLĐ...

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), NLĐ được quan tâm thường xuyên. Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, Công đoàn Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng từ thách thức đó lại là cơ hội lớn để công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đoàn viên công đoàn Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hoàn thiện sản phẩm hàng xuất khẩu.

Đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động công đoàn

Tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, một trong những nội dung được cử tri cả nước rất quan tâm, đó là Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Luật Lao động, xem xét phê chuẩn Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Theo cam kết trong hiệp định, Việt Nam có thời gian chuẩn bị cần thiết theo lộ trình (3 năm đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, 5 năm đối với việc thành lập tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, 7 năm đối với việc thực hiện quyền liên kết của tổ chức này) kể từ ngày hiệp định có hiệu lực (14-1-2019). Việc nước ta gia nhập CPTPP đem lại nhiều cơ hội mới về việc làm cho NLĐ, nhưng cũng đặt ra cho Công đoàn Việt Nam những thách thức, vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện NLĐ khác để thu hút, tập hợp, phát triển ĐVCĐ, vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị-xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tuy có những khó khăn nhất định, nhưng đó cũng là điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn Việt Nam tập hợp, vận động NLĐ tham gia vào tổ chức của mình. Để làm được điều đó, Công đoàn Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo đảm phúc lợi tốt nhất cho ĐVCĐ, NLĐ, giúp NLĐ có thêm nhiều quyền lợi về vật chất, tinh thần, tin tưởng tham gia và gắn bó với tổ chức công đoàn.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dành cho công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn, tạo nguồn lực mới để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện tốt nhất của NLĐ. Công đoàn Việt Nam phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho ĐVCĐ. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần bảo đảm quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Công đoàn tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho NLĐ. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động.

Tổ chức công đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển ĐVCĐ, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Với kinh nghiệm trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn thời gian qua, khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP sẽ tạo bước phát triển mới để Công đoàn Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc vị trí, chức năng của tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của NLĐ, cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tuyên truyền, vận động NLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUANG THẮNG/BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: