Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 10:50 31/08/2020 (GMT+7)
Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XV khóa XII

Ngày 31/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ XV Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị

Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh và các đại biểu đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Uỷ ban kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an). 

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Về Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động” theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X sẽ xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện trước khi trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động”.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”  là 02 nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại cuộc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn năm 2019. Để xây dựng dự thảo báo cáo, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch, thành lập 05 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 02 Đề án nêu trên tại một số địa phương làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện các Đề án cho các giai đoạn tiếp theo.

Đối với phương án thí điểm tổ chức, tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII bổ sung nội dung khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cũng khẳng định các hình thức hỗ trợ đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong đó bao gồm việc thông tin chương trình hợp tác của Công đoàn Việt Nam với tổ chức công đoàn nước sở tại (nếu có). Đây là cơ sở quan trọng để Công đoàn Việt Nam triển khai các hình thức tập hợp người lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đòi hỏi một mô hình khả thi để triển khai thực tế.

Trong những năm qua, khi chưa có Điều lệ sửa đổi, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ, bảo vệ người lao động Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác với công đoàn các nước có tiếp nhận lao động Việt Nam như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản… Trong số các tổ chức công đoàn ở các nước tiếp nhận lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc là tổ chức đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư, trong đó có lao động Việt Nam. Việc nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm mô hình tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tập hợp và bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại các địa bàn khác.

Về tờ trình về dự thảo Quy định về bố trí chuyên trách công đoàn tại công đoàn cơ sở, theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, hiện nay, đội ngũ cán bộ CĐCS tuyệt đại đa số là kiêm nhiệm (cán bộ chuyên trách ở CĐCS chỉ chiếm 0,2% tổng số cán bộ chuyên trách), việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở hiện nay đang áp dụng theo 2 văn bản: Quyết định số 395/QĐ-TLĐ và Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ. Hai văn bản này đều quy định cho đối tượng là chuyên trách tại cấp cơ sở, tuy nhiên các quy định được ban hành tại 2 thời điểm khác nhau, đặc biệt, Quyết định 395 ban hành từ năm 2002 đến nay không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. Mặt khác, điều kiện về định mức số lượng đoàn viên trên 01 chuyên trách công đoàn ở cả 2 văn bản còn thấp, chưa đảm bảo nguồn tài chính chi lương và các khoản phải chi cho định biên chuyên trách công đoàn. Do vậy, Hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến về quy định về bố trí chuyên trách công đoàn cơ sở thay thế cho 02 quy định nêu trên.

Bên cạnh các nội dung trên,  Hội nghị này cũng thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức, lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

Theo chương trình, Hội nghị lần này diễn ra trong thời gian 1 ngày./.

T.G

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: