Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 10:33 20/07/2020 (GMT+7)
Khối thi đua Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp: Đồng tâm, hiệp lực thực hiện mục tiêu kép

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Khối thi đua Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 với sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú

Báo cáo kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét.

Các tổ chức trong Khối đã tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được các đơn vị quan tâm, tổ chức thực hiện đảm bảo ý nghĩa, mục đích tôn vinh, lan toả các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Nổi bật trong 6 tháng qua, Khối thi đua đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái cùng cả nước đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch. Đến nay số tiền và hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Các thành viên trong Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 04 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016-2020), nhất là thi đua khắc phục khó khăn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cả nước đoàn kết, chung tay, tích cực, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước đề ra; tăng cường thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế”.

Tổ chức Công đoàn góp phần quan trọng trong phong trào thi đua toàn Khối

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các tổ chức thành viên triển khai tích cực, góp phần quan trọng vào sự ổn định đời sống, việc làm của người lao động và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt Chương trình: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì việc làm, đời sống của công nhân lao động” trên tinh thần thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”. Công đoàn ở nhiều ngành, địa phương, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phối hợp với chủ doanh nghiệp triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người lao động phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, tích cực tham gia sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần ổn định sản xuất, tăng sức cạnh tranh, xây dựng, thực hiện tốt cơ chế đối thoại và tham vấn ý kiến của doanh nhân góp phần giúp doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19, Công đoàn đã thể hiện vai trò đồng hành, chia sẻ, giúp doanh nghiệp vượt khó; động viên người lao động tích cực phục hồi sản xuất, làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt, tinh thần mỗi người làm việc bằng hai.

 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thường xuyên quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của công nhân, lao động, đặc biệt là giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn tổ chức thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2020. Hoạt động “Tết Sum vầy”, “Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình” được triển khai tổ chức tại hầu hết các tỉnh, thành thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho người lao động. Các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”,, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong các công đoàn cơ sở. Công tác tuyên truyn, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo. Nhiều hoạt động sự kiện được các đơn vị trong Khối tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc, gương người tốt - việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện phong trào tại cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổng Liên đoàn đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NNPTNT về “Thi đua liên kết phục vụ CNH, HĐH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn và Bộ NN&PTNT về thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2020 - 2030 trong CNVCLĐ gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó có những đóng góp quan trọng vào thành công của Phong trào và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các tổ chức trong khối, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các tổ chức trong Khối thi đua tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19” bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức, gắn với các phong trào, các cuộc vận động đang được thực hiện hiệu quả của Khối trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý, các thành viên trong Khối cần tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng; phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Trước hết là phối hợp cùng với ngành lao động, thương binh và xã hội làm tốt việc chi trả tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai phạm trong tổ chức, hội viên, đoàn viên của mình…  

ĐẶNG LỢI

 

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: