Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 09:21 26/11/2018 (GMT+7)
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII) lần thứ 2

Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐ và các đồng chí Phó Chủ tịch TLĐ Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng và các Ban Đảng Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường cho biết, từ sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến nay, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội để sớm ban hành; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến vào ngày 06/12. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình Ban chấp hành, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. Những nội dung của hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành lần này gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Gợi mở các nội dung cần tập trung thảo luận, cho ý kiến quyết nghị tại kì họp, Chủ tịch TLĐ Bủi Văn Cường đề nghị Ban Chấp hành: Nghiên cứu, phân tích, dự báotình hình, nhất là những thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là năm 2019 là năm đầu chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XII; kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và là năm đầu tiên hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP có hiệu lực.Bằng kinh nghiệm của mình và thực tiễn phong phú, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thiđể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TheoChương trình, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII sẽ đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; cho ý kiến cácnội dung: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Kế họach triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới; về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 – 2023; Đề án khoán lợi nhuận các đơn vị kinh tế Công đoàn; Chương trình Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; báo cáo công khai tài chính công đoànvà một số nội dung quan trọng khác.

Ngoài những nội dung thảo luận nêu trên, Hội nghị sẽ thực hiệntriển khai giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn đến 2045”và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn. 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: