Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 04:57 22/11/2018 (GMT+7)
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất (khóa XII) hoàn thành các nội dung đề ra

Sau 1 ngày làm việc (22/11), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất (khóa XII), với sự chủ trì của Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường, đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Phát động phong trào đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn

Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch trình bày Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, Phó Chủ tịch TLĐ Ngọ Duy Hiểu cho biết, mục đích của phong trào nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, chống hình thức, lãng phí, kém hiệu quả; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Công đoàn. Các sáng kiến, giải pháp của các cá nhân sẽ làm cơ sở để xem xét đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng lương trước thời hạn. Tại CĐCS sẽ thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” để nắm bắt, hướng dẫn, phát huy ý tưởng cá nhân. CĐ cấp trên cơ sở sẽ thành lập Hội đồng sáng kiến để xem xét, công nhận sáng kiến ở cấp mình và mỗi cấp CĐ đều có sổ vàng sáng kiến…

Tổng Liên đoàn sẽ có Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018-2023 nhằm góp phần củng cố, tăng cương sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chương trình đặt ra mục tiêu xây dựng được đội ngũ luật sư công đoàn chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật lao động, công đoàn. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể tại các cấp công đoàn, trong đó tăng cường đối thoại cấp tỉnh, khu công nghiệp, khu kinh tế. Thí điểm thực hiện một số mô hình đối thoại, thương lượng tập thể như: TƯLĐTT khung cấp quốc gia giữa Tổng Liên đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp trung ương, hình thành TƯLĐTT ngành địa phương, KCN trên cơ sở mở rộng TƯLĐTT nhóm DN đã kí kết; đối thoại thương lượng, kí kết TƯLĐTT với các nhãn hàng quốc tế…

Xây dựng Nghị quyết về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới

Trình bày Tờ trình về xây dựng Nghị quyết về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật cho biết, về quan điểm, công tác cán bộ CĐ phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cần gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đúng nguyên tắc, quy định ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch và đi vào nề nếp…

Cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí cụ thể thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường của cán bộ theo đúng tiêu chuẩn chức danh.

Mục tiêu, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là cán bộ CĐ chuyên trách chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp. Quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng, bảo đảm kế thừa và phát triển giữa các thế hệ, đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới…

Sau khi Đoàn Chủ tich cho ý kiến, Thường trực ĐCT đã tiếp thu, giải trình các ý kiến. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường đề nghị các Ban tham mưu của TLĐ tiếp thu các ý kiến để tiếp tục bổ sung vào dự thảo.

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: