Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 05:00 14/08/2019 (GMT+7)
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Chất lượng hoạt động của cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1295/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Theo đó:  

Đánh giá, xếp loại chất lượng của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động; khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS). Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tiến hành hằng năm và phải công khai kết quả tới CĐCS trực thuộc. Nội dung, tiêu chí đánh giá công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở và người lao động”; phương pháp, quy trình các bước đánh giá, xếp loại phải thuận tiện, dễ thực hiện.

Việc đánh giá, xếp loại phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với đặc thù của loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, có tham khảo, tiếp thu ý kiến của đoàn viên, cán bộ công đoàn. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương trực tiếp thẩm định, đánh giá, quyết định xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc.

Có 3 nhóm tiêu chí đánh giá, đó là: Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS và người lao động; Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm; Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.

Hướng dẫn chia CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp thành 4 nhóm loại hình: (1) LĐLĐ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương: (2) CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; (3) CĐ ngành địa phương; (4) CĐ tổng công ty; (5) CĐ cơ quan trung ương và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác.

 Tùy theo đặc thù loại hình CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở mà tiêu chí, chỉ tiêu để chấm điểm, xếp loại được phân định khác nhau. Chất lượng hoạt động của cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và được phổ biến đến tất cả các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ./.

 Đ.L

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: