Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 10:13 27/09/2020 (GMT+7)
Công tác thi đua khen thưởng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới

Chiều 27.9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Toạ đàm "Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước". Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu tham dự Tọa đàm.

Cùng dự có 464 đại biểu – đại diện cho là những đại diện ưu tú cho các điển hình tiên tiến, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo đề dẫn Tọa đàm

Mở đầu Toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ do công đoàn tổ chức đã có nhiều đổi mới về chất lượng với nội dung phong phú, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều công trình trọng điểm quốc gia đã về trước thời gian kế hoạch, đưa vào vận hành trước tiến độ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao; nhiều công trình, sản phẩm mới được ra đời với năng suất, chất lượng vượt trội, thay thế cho hàng nhập khẩu với chất lượng ngang nhau và giá thành giảm. Từ kết quả thiết thực của các phong trào thi đua nên công tác khen thưởng cũng có sự đổi mới thực chất hơn và hướng mạnh về NLĐ trực tiếp lao động sản xuất; hàng nghìn lượt cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng thưởng và đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước xét tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua, Cờ thi đua, Bằng khen, Huân chương các loại. Những nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ngày càng nhiều đã góp phần cổ vũ, động viên và tạo nên sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong báo cáo đề dẫn Tọa đàm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, nước ta đang chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) nên việc đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có ý nghĩa rất quan trọng. Công đoàn - tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của CNVCLĐ - có trách nhiệm tổ chức các phong trào thi đua, động viên đông đảo CNVCLĐ tham gia tích cực vào các phong trào, đặc biệt là phong trào sáng kiến, sáng tạo, thi đua phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong lao động, sản xuất, trong học tập, công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”, các đại biểu tham gia tọa đàm đã  chia sẻ những bài học kinh nghiệm ở địa phương, ngành; các loại hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả…; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang cũng như khu vực doanh nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết thúc Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá: Các báo cáo tham luận được trình bày đa dạng trên nhiều lĩnh vực, thành phần, ở nhiều góc độ khác nhau. Đây là những đúc kết hết sức có giá trị từ thực tiễn. Đồng thời, tất cả các bài tham luận đều hướng tới mục tiêu lan toả hiệu quả các phong trào thi đua trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tin tưởng, sau buổi Toạ đàm, với các kinh nghiệm đã trao đổi, sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tiếp tục học tập và lan toả với quyết tâm phấn đấu cao nhất để thực hiện mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tuyên truyền rộng rãi kết quả, thắng lợi của Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. Mặt khác, giới thiệu, tuyên truyền các bài học kinh nghiệm được rút ra từ các tấm gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực để nhân rộng ra toàn xã hội.

"Trong bối cảnh tác động của COVID-19, cần tiếp tục thúc đẩy phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Thi đua phải gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với việc làm của mỗi người"- đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, đổi mới hình thức thi đua khen thưởng phải hướng tới những hoạt động phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp. Khen thưởng phải phát hiện được những điển hình, đánh giá đúng người, thành tích, khen thưởng phải dân chủ, công khai, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến.

"Qua công tác thi đua khen thưởng phải góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới" - đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết.

 

NT

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: