Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 03:50 15/07/2019 (GMT+7)
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Thành lập mới 03 công đoàn cơ sở

6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tuyên truyền phát triển mới gần 200 đoàn viên, thành lập mới 03 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp 100% vốn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải. Đặc biệt trong tháng 7, với mục tiêu phát triển lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã vận động thành lập mới Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh bất động sản Hà Nội  phát triển mới gần 60 đoàn viên công đoàn.

Cùng với công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên làm cơ sở vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

                                                                                                                                                                                   Lê Thị Việt Thương

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: