Trang chủChuyên đềHoạt động đối ngoại
Hoạt động đối ngoại
Cập nhật lúc 10:17 31/07/2020 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Nhằm thực hiện toàn diện, hiệu quả Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/7/2020, Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 57/KH-TLĐ về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu chung nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng thí điểm trung tâm đánh giá trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các cơ sở đào tạo công đoàn đạt chuẩn theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

a. Đến năm 2025: (1) Ban hành tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý. (2) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giao lưu, hội thảo, toạ đàm, các cuộc thi ngoại ngữ trong cơ quan Tổng Liên đoàn bằng cách tổ chức các hoạt động thường niên.

- Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt: 50% cán bộ, công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

b. Đến năm 2030: (1) Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu Đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ trong  các đơn vị công đoàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ.

- Phấn đấu đến hết năm 2030 đạt: 60% cán bộ công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên. 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

Đối tượng áp dụng: (1) Cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan Tổng Liên đoàn Liên đoàn lao động Việt Nam. (2) Cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.(3) Viên chức đang làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Liên đoàn lao động Việt Nam.

Không áp dụng đối với các đối tượng: Cán bộ Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn; Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực công tác, từng vị trí việc làm. Đảm bảo bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng công chức, viên chức. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án…

ĐẶNG LỢI

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: