Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 07:48 29/05/2023 (GMT+7)
Tích cực truyền thông xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tới công nhân

Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã triển khai hiệu quả việc tổ chức, truyền thông chính sách có tác động lớn đến người lao động.

Tích cực truyền thông xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tới công nhân
Người lao động được đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lào Cai.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 30.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022- 2027”, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 100% các cấp công đoàn tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của đề án.

Khuyến khích, huy động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách.

LĐLĐ tỉnh tập trung bám sát nội dung của Đề án xây dựng kế hoạch và hướng dẫn lồng gắn với các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật trong năm. Đẩy mạnh công tác tổ chức bồi dưỡng, quán triệt cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, tư vấn pháp luật lao động...

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách, pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

Tăng cường viết tin, bài về gương điển hình các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, những cá nhân tiêu biểu trong chấp hành nghĩa vụ của người lao động. Đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai các nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành...

Từ tháng 5.2022 đến nay, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 1.724 buổi, thu hút 56.865 lượt CNVCLĐ tham gia. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 có 18.654 lượt người tham gia.

Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 320 người lao động..

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động theo hướng đa dạng hoá hình thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng; trong đó tập trung vào người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đội ngũ người lao động trẻ.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022- 2027”; gắn với việc tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn thi hành đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách, pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Vận động các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách, trang bị thêm các đầu sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền đề án.

https://laodong.vn/ldld-lao-cai/tich-cuc-truyen-thong-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-toi-cong-nhan-1197891.ldo

LƯƠNG HẠNH (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: