Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 11:12 14/07/2020 (GMT+7)
Tập huấn "Kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể"

Ngày 10.7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương đã tổ chức tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể(TƯLĐTT) năm 2020 cho đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Đình Thọ - Chủ tịch LĐLĐ huyện - trao đổi về kỹ năng thương lượng ký kết TƯLĐTT

Thanh Chương hiện có 8 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong đó có 7 doanh nghiệp đã ký kết được TƯLĐTT. Tuy nhiên, chất lượng các bản thỏa ước tại một số doanh nghiệp chưa cao, một số bản thỏa ước sắp đến hạn ký bổ sung.

Tại buổi tập huấn, Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn cho đại diện công đoàn cơ sở các doanh nghịệp một số kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết để nâng cao cả về chất và lượng các bản TƯLĐTT.

Đại diện các đơn vị tham đã gia thảo luận giải quyết một số tình huống, chia sẻ những khó khăn trong việc đàm phán, thương lượng để nâng cao chất lượng TƯLĐTT tại đơn vị. Cũng tại đây, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức đánh giá, chấm điểm các bản TƯLĐTT.

Thông qua buổi tập huấn này, các công đoàn cơ sở sẽ nâng cao kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT nhằm xây dựng bản thỏa ước với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật quy định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Lê Huyền

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: