Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:37 12/08/2020 (GMT+7)
Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức công đoàn mạnh lên

Chiều 11.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc họp các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Luật Công đoàn 2012 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 20.6.2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2013. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, đã xuất hiện các yêu cầu mới đòi hỏi Luật Công đoàn cần phải được tiếp tục sửa đổi. Tại kỳ họp lần thứ 9 (tháng 5.2020), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn đã được Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết phân công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động tiến hành một số nội dung công việc: xây dựng dự án Luật, thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập; tổ chức lấy ý kiến của của Chính phủ, các ban, bộ, ngành có liên quan, các cấp công đoàn, các chuyên gia, đã thực hiện đăng tải trên website của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân. 

Tại cuộc họp, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Công đoàn, như: Quy định về tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; tài chính công đoàn; quyền gia nhập công đoàn của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp… 

Đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đề nghị việc sửa đổi cần làm rõ quan hệ giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở trong bối cảnh xuất hiện các tổ chức đại diện người lao động…

Đồng chí Lê Thị Châu - nguyên phụ trách Khoa Luật, Đại học Công đoàn - góp ý, việc sửa đổi phải làm sao hoạt động công đoàn phải thực chất; phải đảm bảo độ bao phủ của tổ chức công đoàn trong bối cảnh tổ chức công đoàn không còn là tổ chức duy nhất, mà có sự cạnh tranh của các tổ chức đại diện người lao động. Cùng với đó, cần chú trọng vấn đề quyền công đoàn (của cá nhân người lao động và của tổ chức công đoàn)... 

Đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bảo Hân. 

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm đồng bộ với hệ thống pháp luật của Việt Nam; phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, nhưng phải thực chất. Nhấn mạnh tổ chức công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, việc sửa đổi phải làm sao tổ chức công đoàn phải mạnh lên trong bối cảnh tình hình mới. 

Kinh phí công đoàn – cơ sở quan trọng để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực tiễn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhiều thập kỷ qua cho thấy nguồn kinh phí Công đoàn  cùng với các nguồn thu khác là cơ sở quan trọng để tổ chức công đoàn xây dựng được nguồn lực đủ mạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng giao phó, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, giảm gánh nặng cho Nhà nước trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài giữa với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. 

Cùng với đó, xét về bản chất và mục đích chi, trong phân phối các nội dung chi theo quy định, nguồn kinh phí công đoàn cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, bảo vệ đào tạo đoàn viên và người lao động (chiếm 84,14% trong tổng chi hoạt động tại 4 cấp). Thực chất, nguồn thu – chi kinh phí công đoàn thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện chăm lo phúc lợi và an sinh cho người lao động thông qua tổ chức công đoàn – cầu nối giữa Đảng với người lao động (đặc biệt là những doanh nghiệp FDI sử dụng đông lao động nhưng nhiều nơi chưa có tổ chức cơ sở Đảng). Chăm lo tốt cho người lao động thông qua tổ chức công đoàn cũng chính là hướng tới chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: