Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:07 06/06/2023 (GMT+7)
Quỹ Bảo hiểm xã hội đã gấp 175 lần so với quy mô đầu tư quỹ năm 1998

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra giải pháp để nâng cao tốc độ sinh lời của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy mô Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng nhanh qua các năm, dự kiến đến cuối năm 2022, quy mô các quỹ đạt gần 1,2 triệu tỉ đồng.

Với quy mô quỹ này, đã gấp khoảng 175 lần quy mô đầu tư năm 1998, gấp 2,1 lần quy mô các quỹ năm 2016 (năm đầu thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, tốc độ sinh lời từ hoạt động đầu tư còn hạn chế và có xu hướng giảm dần do danh mục đầu tư chủ yếu là trái phiếu Chính phủ và lãi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm mạnh từ mức trung bình khoảng 8-9%/năm còn khoảng 2,8-2,5%/năm vào năm 2021.

Về giải pháp nâng cao tốc độ sinh lời của quỹ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng bổ sung mục riêng về đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội gồm 3 Điều, trong đó quy định về nguyên tắc đầu tư, danh mục đầu tư và phương thức đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Trước thực trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong thời gian qua, Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng cần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường lao động nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, nhà nước cần sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng thực sự là công cụ hiệu quả hơn. Ngoài ra, cần tăng cường phát huy hiệu quả các chính sách nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính trước mắt của người lao động như chính sách hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội,…

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, cần tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đóng góp tích lũy cho chế độ hưu trí khi về già, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân nói chung và người tham gia bảo hiểm xã hội nói riêng.

Sửa đổi quy định chính sách cho phù hợp, gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

https://laodong.vn/cong-doan/quy-bao-hiem-xa-hoi-da-gap-175-lan-so-voi-quy-mo-dau-tu-quy-nam-1998-1201142.ldo

LƯƠNG HẠNH (báo lao động)

 
 
In
Về đầu
Lượt truy cập: